Наші спеціальності відповідають сучасним запитам ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні. Науково-педагогічний колектив факультету прагне забезпечувати високоякісну підготовку фахівців через упровадження нових освітніх технологій навчання, тісний зв’язок із працедавцями, реалізацію міжнародних освітніх проектів. Освітній процес на факультеті забезпечують науково-педагогічні працівники найвищої кваліфікації, серед яких 25 докторів наук, 68 кандидатів наук. Провідні науковці очолюють наукові школи: психологічну, філологічну, педагогічну, соціально-педагогічну, школу природознавчих досліджень.

Наші студенти мають можливість складати індивідуальну траєкторію освіти: вивчати опанувати нормативні, ключові для кожної спеціальності дисципліни, а також обирати варіативні дисципліни варіативні, орієнтовані на поглиблене опанування професійних навичок, іноземних мов, інформаційно-комп’ютерних технологій тощо.

Безкоштовні практики, навчання в мовних школах, стажування на підприємствах, у провідних закладах та установах, зокрема і за кордоном, участь у програмах студентської мобільності допомагають досягати європейських освітніх стандартів. За бажання студенти можуть навчатися за програмами подвійного диплома одночасно у ХНУ і в вищих навчальних закладах Європи.

Матеріально-технічна база факультету відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу у ЗВО. Навчання проходить у сучасних лекційних аудиторіях, спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Усі студенти мають можливість використовувати навчальні матеріали, розміщені в електронній базі ХНУ (електронна платформа MOODLE). Доступ до електронних матеріалів можливий з персонального комп’ютера у будь-який час)

Усі приїжджі студенти мають можливість проживати у гуртожитках.

Наші студенти активно займаються науковою роботою, беруть участь у конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях. Інтереси студентів представляє студентське самоврядування факультету.

Шановні абітурієнти! Вступивши на ГПФ, ви матимете нагоду потрапити до колективу, де кожен має всі можливості проявити себе, пізнати довкілля, слухати та бути почутим.